Dịch vụ chữ ký số tại Phú Thọ

Theo quy định của Luật quản lý thuế, hiện nay các doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai thuế qua mạng. Để thực hiện việc kê khai thuế này cần có chữ ký số để truy cập vào trang điện tử của Tổng cục thuế. An Bình xin cung cấp cho các bạn dịch…...