Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phú Thọ.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người lao động nước ngoài có thời hạn lao động từ 12 tháng trở lên thì thể xin cấp thẻ tạm trú có thời hạn dài hơn 1 năm tối đa không quá 5 năm.Bạn hãy đến gặp văn phòng luật…...

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phú Thọ

Theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì Người nước ngoài là người có giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài, người không có quốc tịch nhập, xuất và quá cảnh ở Việt Nam. Thẻ tạm trú là giấy…...