Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Phú Thọ

Tháng Mười Một 11, 2016

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Phú Thọ là một trong những thế mạnh của An Bình. Khi có những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Phú Thọ của chúng tôi như sau:

Chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết và xử lý những công việc:

 1. Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở.
 2. Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhượng.
 3.  Chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở.
 4. Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung là đất đai, nhà ở.
 5. Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở.
 6. Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai, nhà ở.
 7. Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai, nhà ở.
 8. Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất.
 9. Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.
Luật sư giải quyết đất đai chuyên nghiệp tại Phú Thọ

  Luật sư giải quyết đất đai chuyên nghiệp tại Phú Thọ

Dịch vụ tại công ty chúng tôi tại Phú Thọ gồm có:

 1. Tư vấn luật đất đai, luật nhà ở về cách thức giải quyết tranh chấp.
 2. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện.
 3. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự.
 4. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa.
 5. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự.
 6. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.
 7. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền.

Bạn đọc tham khảo thêm: Văn phòng luật sư đất đai chuyên nghiệp tại Phú Thọ.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình luận