Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Phú Thọ

Tháng Mười Một 08, 2016

Công ty liên doanh nước ngoài được hiểu là một loại hình hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với nhau để cùng thực hiện dự án. Công ty tư vấn luật An Bình với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư nước ngoài. Xin được cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về công ty liên doanh nước ngoài tại Phú Thọ.

Thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Phú Thọ.

Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  1. Đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:  Sau năm ngày làm việc cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp ồ sơ đầy đủ giấy tở theo quy định cho cơ quan đăng ký đầu tư. Sau mười lăm ngày làm việc cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Phú Thọ

Thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Phú Thọ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh.

  1. Biên bản về việc họp các thành viên của doanh nghiệp trước khi thành lập.
  2. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh.
  3. Điều lệ công ty liên doanh sẽ thành lập.
  4. Danh sách thành viên sáng lập của công ty liên doanh.
  5. Giấy ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.
  6. Biên bản họp về việc góp vốn thành lập của các thành viên sáng lập.

Thủ tục đăng ký con dấu công ty.

  1. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký mẫu dấu tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ.
  2. Trong 3 ngày làm việc cơ quan đăng ký sẽ đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình luận